Widok: Kontrast:
A- A A+

55-200 Oława ul. K.K.Baczyńskiego 1 +48 71 301 13 00

Usługi medyczne

Termin składania ofert: 02.03.2018r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 02.03.2018r. godz. 10:10
Termin składania ofert: 27.02.2018r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 27.02.2018r. godz. 12:10
Termin składania ofert: 27.02.2018r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 27.02.2018r. godz. 10:10
Termin składania ofert: 20.02.2018r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 20.02.2018r. godz. 12:10
Termin składania ofert: 20.03.2018r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 20.03.2018r. godz. 12:10
Termin składania ofert: 25.01.2018r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 25.01.2018r. godz. 10:10
Termin składania ofert: 26.01.2018r. godz. 13:00
Termin otwarcia ofert: 26.01.2018r. godz. 14:00

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu:

  1. Opieka lekarska w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR), dyżury medyczne w SOR.

Informujemy, iż Piątek 19 stycznia 2018r. jest dniem wolnym od pracy za Święto Trzech Króli dla:

  • Poradni Lekarza Rodzinnego,
  • Poradnii Specjalistycznych,
  • Administracji szpitala,
  • Diagnostyki Obrazowej,
  • Laboratorium.
DziałNr Telefonu
Dyżurka lekarzy (0-71) 301-13-97
Dyżurka pielęgniarek (0-71) 301-13-62
Termin składania ofert: 24.01.2018r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 24.01.2018r. godz. 12:10