55-200 Oława ul. K.K.Baczyńskiego 1 +48 71 301 13 00