55-200 Oława ul. Baczyńskiego 1   +48 71 301 13 00

Najnowsze aktualności

Szanowni Państwo

Miło nam poinformować o uruchomieniu nowej strony internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie.

Nowa witryna internetowa została opatrzona przyjemną i nowoczesną szatą graficzną, a jej układ oraz konsturkcja z pewnością ułatwią szybkie dotarcie do poszukiwanych informacji.

W dniu 11 sierpnia 2017 r. mieszkańcy Oławy i okolic zostali poddani niekorzystnym działaniom atmosferycznym skutkiem czego była silna burza i obfite opady deszczu. Wśród poszkodowanych znalazł się oławski szpital.

cytologo

logo-ppwwrp

Endoskopia logo programu

ewus logo

Termin składania ofert: 27.09.2017r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 27.09.2017r. godz. 10:10

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna jest pomocą medyczną z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej poza godzinami pracy lekarza rodzinnego, w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla mieszkańców powiatu oławskiego i okolic znajduje się w budynku głównym szpitala wejście od strony dawnego pogotowia w pomieszczeniach dawnej izby przyjęć chirurgicznej.


W ramach opieki nocnej i świątecznej udzielane są lekarskie porady ambulatoryjne, telefoniczne, a w sytuacjach tego wymagających także wizyty domowe. Decyzję o ich potrzebie podejmuje lekarz opieki nocnej i świątecznej.
W celu otrzymania porady należy udać się lub zadzwonić do Nocnej i świątecznej opieki.


Numery telefonów:

 • stacjonarny (71) 301-13-26
 • do lekarzy 663-191-191
 • do lekarzy 663-191-637
 • do pielęgniarki 663-191-111


Nocna i świąteczna opieka zdrowotna wykonuje również zabiegi pielęgniarskie w dni wolne od pracy.
Kiedy udać się do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej?
Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej należy skorzystać wtedy, gdy:

 • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • mamy istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i nasz stan zdrowia

Uzasadnieniem dla skorzystania ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej mogą też być następujące sytuacje:

 • zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • nasilone bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

W ramach nocnej i świątecznej opieki nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia oraz ZUS ZLA
 • skierowania do specjalisty

Przychodnia Lekarza Rodzinnego to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej. Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Realizowane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych.

Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W pozostałym czasie funkcję podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia tzw. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Zapewniamy Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza w naszej placówce dostęp do:

 • lekarzy rodzinnych,
 • lekarzy pediatrów,
 • pielęgniarki POZ,
 • pielęgniarki środowiskowej,
 • pełnego panelu badań laboratoryjnych (materiał do badań pobierany na miejscu),
 • gabinetu zabiegowego,
 • punktu szczepień,
 • specjalistycznego USG,
 • nowoczesnego RTG,
 • i innych.

Aby skorzystać z porady lekarza rodzinnego należy umówić się na wizytę – jest to możliwe w naszej przychodnii poprzez kontakt telefoniczny lub osobiście w rejestracji. Wizyta zostanie umówiona na konkretną godzinę. Ma to na celu ułatwić dostęp dla wszystkich Pacjentów, a jednocześnie pomaga zaoszczędzić niepotrzebnie stracony czas w poczekalni. (71) 301-13-26

Zgodnie z prawem oraz zaleceniami NFZ w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby z nagłym zachorowaniem lub zaostrzeniem choroby przewlekłej. Pozostałe przypadki tj. wizyty kontrolne i profilaktyczne, kontynuacja leczenia, wydanie skierowań lub sprawy nie związane bezpośrednio z leczeniem mogą być umawiane w innym terminie wyznaczonym przez rejestratorkę.

Zamówienia Publiczne

Dostawa i montaż mebli dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej ZOZ/DZP/ZO/06/17

Dostawa sprzętu laboratoryjnego, wideolaryngoskopu i filtry do RTG ZOZ/DZP/PN/18/17

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych

Dostawa sprzętu komputerowego II ZOZ/DZP/PN/17/17

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
ul.K.K.Baczyńskiego 1, 55-200 Oława

Telefon: +48 (071) 301-13-11

Faks: +48 (071) 301-13-12

e-mail:

www: https://zozolawa.wroc.pl

NIP: 912-165-06-58
REGON: 000306816

Nr konta bankowego: 23 9585 0007 0010 0006 9111 0003

Version: beta 1.2.0

Realizacja: Easy2 Przyjazne Technologie