diagnostyka, gastroskopia, kamera, badania, DRKCH, BKCH, Dolnośląska Regionalna Kasa Chorych, Branżowa Kasa Chorych, Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ


Laboratoryjna :

- Analityka ogólna

- Hematologia

- Serologia – określanie grup krwi, oznaczanie przeciwciał

- Badania poziomów hormonów

- Bakteriologia  

Obrazowa:

- Rentgenodiagnostyka

- Mammografia

- USG  aparatem trójwymiarowym z kolorowym Dopplerem:

- Badanie przepływów naczyniowych

- Echokardiokrafia – USG serca

- Ultrasonografia tarczycy

- Ultrasonografia piersi

- Ultrasonografia gruczołu krokowego

- Ultrasonografia jamy brzusznej

- Ultrasonografia ginekologiczna

- Endoskopia

- Gastroskopia

- Kolonospkopia

- Rektoskopia

- Bronchoskopia

- Sinusoskopia

- Elektrokardiografia

- EKG spoczynkowe

- EKG test wysiłkowy

- EKG monitorowanie całodobowe metodą Holtera pracy serca

- RR monitorowanie całodobowe metodą Holtera ciśnienia krwi

- Monitorowanie nocne oddechu

 

DZIAŁY DIAGNOSTYKI

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

            Duże, nowocześnie wyposażone laboratorium wykonuje badania w zakresie :

1.      Analityki ogólnej

2.      Hematologii

3.      Hemostazy

4.      Biochemii

5.      Hormonów:

        ·        tarczycy

        ·        płciowych

6.      Bakteriologii – określa się drobnoustroje przy pomocy testów API.

URZĄDZENIA I APARATURA

Rok produkcji

1. Analizator automatyczny hematologiczny SYSMEX SF 3000

1999

2. Analizator półautomatyczny CELDYN 900

1993

3. BARWEX BX 8

1988

4. Analizator biochemiczny HITACHI 912

1999

5. Analizator biochemiczny CLINILAB

1994

6. Spectrofotometr UV-VIS Junior

1994

7. Zestaw do elektroforezy żelowy PARAGON –BECMAN

1998

8. Analizator RKZ CHIRON 248

2000

9. Analizator imunoserologiczny MINI-VIDAS -Biomerieux

1994

W szpitalu pracuje się zamkniętym systemem pobierania krwi.

Laboratorium pracuje całą dobę i jest obsługiwane przez:

-         6 magistrów

-         20 techników analityki medycznej.

RENTGENODIAGNOSTYKA

    Rentgenodiagnostyka jest samodzielną dziedziną medycyny klinicznej zajmująca się rozpoznawaniem chorób, zbieraniem informacji niezbędnych do wdrożenia właściwego leczenia oraz kontroli przebiegu leczenia.Posługuje się ona własnymi metodami i technikami badań, związanymi ze stosowaniem promieniowania rentgenowskiego. Warunkiem wykonania badania jest skierowanie

SZPITAL posiada pracownie rentgenowską 2-gabinetowa z mechaniczną ciemnia do wywoływania zdjęć.

Świadczymy całodobowe usługi dla pacjentów szpitalnych i pacjentów izby przyjęć

oraz
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 dla pacjentów posiadających skierowania z przychodni.

Rejestracja obowiązuje tylko na badania mammograficzne.
Bezpośredni tel. do pracowni 301 13 87

    W zakres badań wchodzą miedzy innymi:

            - badania mammograficzne
- zdjęcia kości i stawów
- zdjęcia klatki piersiowej
- zdjęcia jamy brzusznej
- zdjęcia uszu
- zdjęcia zębów

    Badania kontrastowe:

            - urografia
- cystografia
- flebografia
- histerosalpingografia
- kolografia
- cholangografia
- przełyk, żołądek i dwunastnica

Rentgenodiagnostykę obsługują:

1 lekarz radiolog II stopień specjalizacji
8 techników elektroradiologii
1 rejestratorka medyczna

DZIAŁ PATOMORFOLOGII

W skład patomorfologii wchodzą następujące jednostki :

1.      Pracownia histopatologii

2.      Cytodiagnostyka ginekologiczna.

W Laboratorium Oddziału Ginekologiczno - Połozniczego i Patologii Ciąży wykonuje się masowe badania profilaktyczne, mające na celu wykrycie stanów przedrakowych oraz bezobjawowych raków szyjki macicy, a także cytologię czynnościową. Wykonujemy dla wszystkich przychodni na terenie działania naszego zakładu, a także dla oddziału ginekologicznego w szpitalu.

Badania prowadzi Ordynator i p. mgr inż. Barbara Kłeczek

Posiadamy profesjonalny sprzęt :

-         aparat Barwex BX 12

-         mikroskop JENAMED,

-         MIKROSKOP BIOLAR

Rocznie pracownia wykonuje około 8 000 badań.

Pracownia histopatologii w szpitalu wykonuje przede wszystkim badania dla pacjentów przebywających na leczeniu stacjonarnym oraz dla pacjentów ambulatoryjnych, a także opracowuje materiał sekcyjny.

            Pracownia posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, która wykonuje badania:

1.  Prof.dr hab., patamorfolog – ocena wszystkich preparatów histopatologicznych.

2.      Lekarz patamorfolog, medyk sądowy – wykonywanie sekcji zwłok, pobieranie materiału do badań.

3.      Trzech starszych techników analityki medycznej – opracowywanie materiałów i wykonywanie preparatów metodą hematoksylino – eozyna (HE)

a)      histopatologicznych

b)      z płynów z jam ciała

c)      z biopsji cienkoigłowej.

4.      Pomoc laboratoryjna.

 

             Badania wykonywane na cito z :

-         endoskopii

-         kolonoskopii

-         bronchoskopii

-         rektoskopii

-         biopsji.

 Urządzenia :

Aparat Barwex BX 12

Mikroton saneczkowy

Mikroskop Bidor

Cieplarki.

 

      Pracownia posiada przestronne pomieszczenia : pomieszczenie do wycinków, 2 pokoje laboratorium z wyciągami, pokój lekarza i pokój socjalny.

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
 55-200 Oława ul. Baczyńskiego 1 tel. (0 71) 301 13 00